PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Pamięci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - uroczystość pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka
Pamięci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - uroczystość pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka
Pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka na Strzyży, w sobotę, 18 maja, odbyła się gdańska uroczystość upamiętniająca Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1945. Dziś mija dokładnie 75 lat od zakończenia bitwy pod Monte Cassino.
Z lewej: mjr w st. spocz. Edmund Popieliński, prezes zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; z prawej: kpt. Wacław Butowski - ostatni gdański `Maczkista`
Z lewej: mjr w st. spocz. Edmund Popieliński, prezes zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; z prawej: kpt. Wacław Butowski - ostatni gdański `Maczkista`
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Uroczystość pod pomnikiem upamiętniającym gen. broni Stanisława Maczka, dowódcę I Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, rozpoczęła się od odegrania hymnu narodowego. W wydarzeniu, organizowany od lat przez Miasto Gdańsk, udział biorą kombatanci, wojsko i młodzież z gdańskich szkół.

- Cofamy się dziś w pamięci do pól bitewnych II wojny światowej. Widzimy dzielnych Polaków, żołnierzy gotowych do poświęcenia i przelania krwi za ojczyznę. Po ciężkich i bardzo krwawych walkach o klasztor Monte Cassino, w samo południe 18 maja 1944 roku plutonowy Emil Czech odegrał hejnał mariacki na zdobytych ruinach i ogłosił zwycięstwo polskich żołnierzy - powiedział z-ca prezydenta Gdańska Alan Aleksandrowicz. - To był ogromny sukces II Korpusu Polskiego, który przełamał linię obronną armii niemieckiej. Za sukcesami polskich żołnierzy stali wielcy dowódcy. Ten ciężki głaz z tablicą inskrypcyjną ujętą w łuk triumfalny z blachy stalowej upamiętnia jednego z nich - dowódcę generała broni Stanisława Maczka, który wiosną 1944 roku wylądował ze swoją I Dywizją Pancerną w Normandii.

 

Alan Aleksandrowicz z-ca prezydenta Miasta Gdańska
Alan Aleksandrowicz z-ca prezydenta Miasta Gdańska
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Alan Aleksandrowicz przypomniał zebranym, że gen. Stanisław Maczek wsławił się jako wyzwoliciel wielu miast francuskich i holenderskich, a na wniosek wdzięcznych mieszkańców Bredy nadano mu honorowe obywatelstwo Holandii.

- Jestem przekonany, że uczniowie uczestniczący w dzisiejszej uroczystości mają świadomość wagi tych historycznych wydarzeń. Żołnierze polegli na różnych frontach i kombatanci pozostają w naszej świadomości jako przykład daniny życia i miłości do ojczyzny, gotowości przelania krwi również za wolność innych narodów - zakończył swoje wystąpienie Alan Aleksandrowicz.

 

Antoni Szymański, senator RP z Pomorza
Antoni Szymański, senator RP z Pomorza
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Senator RP Antoni Szymański, senator RP: - My, Polacy pamiętamy o czynie zbrojnym lat 1939-1945, który świadczy o tym, że Polska nigdy się nie poddała i walczyła o wolność. Pamiętamy też o tym, że polskie siły zbrojne w ostatnich dwóch latach wojny to pół miliona żołnierzy - czwarta armia w Europie.

Gdańsk jest w sposób szczególny związany z historią Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Tutaj po wojnie przypływały statki, z których schodzili ich byli żołnierze - przypomniał Grzegorz Grzelak wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego. - Wybierali Polskę, choć zniewoloną przez reżim komunistyczny, bo chcieli żyć tutaj, być razem z narodem. Część z nich podjęła zaś decyzję o pozostaniu na Zachodzie, tak jak wspaniały generał Stanisław Maczek. Jesteśmy dziś beneficjentami wysiłku, poświęcenia i patriotyzmu żołnierzy tamtych lat.

 

Grzegorz Grzelak wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego
Grzegorz Grzelak wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Na uroczystości obecny był także mjr w st. spocz. Edmund Popieliński, prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Kombatant przypomniał, że spotkanie pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka zbiega się z 75 rocznicą zwycięstwa oręża polskiego w bitwie pod Monte Cassino przez żołnierzy Drugiego Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa.

 

 mjr w st. spocz. Edmund Popieliński, prezes zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
mjr w st. spocz. Edmund Popieliński, prezes zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

- Mówiąc o czynie bojowym Polskich Sił Zbrojnych nie sposób nie wymienić nazwisk i innych dowódców - współtwórców owego zwycięstwa, jak: generałowie Władysław Sikorski, Stanisław Maczek, Stanisław Sosabowski, Kazimierz Sosnkowski, Tadeusz Bór-Komorowski czy admirał Józef Unrug - mówił mjr. Edmund Popieliński. - Poczynając od bohaterskich walk na pobliskim Westerplatte, kontynuowaliśmy je we Francji, Norwegii, północnej Afryce, na morzu i w powietrzu. Drodzy młodzi przyjaciele (major zwrócił się do pocztów sztandarowych gdańskich szkół obecnych na uroczystości - red.), głównie dla was organizujemy te uroczystości i przypominamy postacie wspaniałych Polaków. Chcemy przybliżyć wam pojęcie patriotyzmu, poczucia godności Polaka, szacunku dla Biało-Czerwonej i rogatywki.

Pod pomnikiem generała złożono wieńce z biało-czerwonych kwiatów, zapłonął znicz.

Kwiaty składają Alan Aleksandrowicz z-ca prezydenta Gdańska, Emilia Lodzińska radna Miasta Gdańska
Kwiaty składają Alan Aleksandrowicz z-ca prezydenta Gdańska, Emilia Lodzińska radna Miasta Gdańska
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W uroczystości wziął także udział ostatni żyjący w Gdańsku “Maczkowiec” - kpt. Wacław Butowski.

- Jestem tu co roku, ale mam już 94 lata. Nie wiem czy w kolejnym będzie mi jeszcze dane tu być - mówi urodzony w Starogardzie Gdańskim Kociewiak, radiooperator czołgu Sherman w dywizji gen. Stanisława Maczka.

 

Kpt. Wacław Butowski, ostatni gdański `Maczkista`
Kpt. Wacław Butowski, ostatni gdański `Maczkista`
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Na zakończenie uroczystości odegrano pieśń wojskową “Czerwone maki na Monte Cassino”.

 

Poczty sztandarowe gdańskich szkół
Poczty sztandarowe gdańskich szkół
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe gdańskich szkół


  • Zespół Szkół Morskich im. Bohaterów Westerplatte
  • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Urszuli Mroczkiewicz
  • Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka
  • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 59 im. I Dywizji Pancernej im. gen. Stanisława Maczka
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze