Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komitet Rewitalizacji - co to takiego? Właśnie miał swoją inaugurację [LISTA CZŁONKÓW]

W środę, 8 listopada, w Biurze Rozwoju Gdańska odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Nominacje na kadencję 2018-2022 członkom komitetu wręczył Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska. W skład 25-osobowego komitetu wchodzą przedstawiciele mieszkańców, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, organizacji prowadzących działalność społeczną, a także radnych miejskich i dzielnicowych oraz Urzędu Miejskiego i MOPR.

Komitet Rewitalizacji - co to takiego? Właśnie miał swoją inaugurację [LISTA CZŁONKÓW]
A
A
data publikacji: 09 listopada 2017 r.

Prezydent Paweł Adamowicz osobiście wręczył nominacje
Prezydent Paweł Adamowicz osobiście wręczył nominacje
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą oraz stanowić forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Stanowiska Komitetu będą wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania.

Uroczyste posiedzenie komitetu otworzył Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, który następnie wręczył nominacje członkom komitetu.

- Będą Państwo pełnić rolę społecznej uwagi i kontroli - mówił Paweł Adamowicz. -. Otrzymaliście nominacje na kadencję, która kończy się w 2022 roku. Chciałbym jednak zachęcić do patrzenia w dalszej perspektywie niż do 2022 roku

W skład komitetu weszli przedstawiciele rozmaitych zawodów. Wielu spośród nich od lat działa społecznie i jest mocno związana z dzielnicami, w których mieszka. Wśród członków komitetu są zarówno gdańszczanie związani z miastem od kilku pokoleń, jak i młodzi gdańszczanie - osoby, które przyjechały do miasta na studia i postanowiły zostać tutaj na zawsze.

Wspólne inauguracyjne zdjęcie Komitetu Rewitalizacyjnego Miasta Gdańska z prezydentem Adamowiczem
Wspólne inauguracyjne zdjęcie Komitetu Rewitalizacyjnego Miasta Gdańska z prezydentem Adamowiczem
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Pierwsze posiedzenie komitetu stało się okazją do przedstawienia motywacji, które sprawiły, że poszczególni członkowie zdecydowali się na udział w tym gremium. Najczęściej powtarzały się słowa o zauroczeniu konkretną dzielnicą i pragnieniem działania na jej rzecz. Jednocześnie wzajemnie zachęcano się do myślenia szerszego niż tylko w odniesieniu do jednej dzielnicy.

- Nie jesteśmy federacją luźno połączonych dzielnic - podkreślał Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Gdańska. - Trzeba przy tym pamiętać, że mieszkańcy mają wiele obaw i nadziei związanych z rewitalizacją.

- Na Dolnym Mieście mamy doświadczenia związane z pierwszym etapem rewitalizacji. Chętnie się nimi podzielimy, aby w efekcie jak najlepiej wykorzystać dobre przykłady i w przyszłości nie popełnić tych samych błędów - zachęcał Jacek Górski, prezes stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku.

Pierwsze obrady. Rewitalizacja starych gdańskich dzielnic należy do sztandarowych inicjatyw Miasta
Pierwsze obrady. Rewitalizacja starych gdańskich dzielnic należy do sztandarowych inicjatyw Miasta
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Podczas posiedzenia w tajnym głosowaniu został wybrany wiceprzewodniczący komitetu. Został nim Przemysław Kluz, menadżer Domu Sąsiedzkiego Gościnna Przystań na Oruni. W trakcie spotkania pokrótce zostały także przedstawione dotychczasowe działania rewitalizacyjne oraz plany na najbliższe lata. Komitet ustalił harmonogram spotkań - spacerów na obszarach rewitalizacji - na najbliższe dwa miesiące. Kadencja Komitetu potrwa pięć lat, a jego posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Obsługę organizacyjną komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

W wyniku otwartego naboru w skład Komitetu Rewitalizacji weszli:

 • Krzysztof Królak - przedstawiciel mieszkańców Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem
 • Krzysztof Kosik - przedstawiciel mieszkańców Oruni
 • Dominika Ikonnikow - przedstawicielka mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełma
 • Zdzisława Małolepsza - przedstawicielka mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście
 • Hanna Maria Mik - przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji
 • Aleksandra Strug - przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji
 • Katarzyna Werner - przedstawicielka mieszkańców Gminy Miasta Gdańska
 • Jakub Lejk - przedstawiciel mieszkańców Gminy Miasta Gdańska
 • Remigiusz Bystrek - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą
 • Beata Szałkowska - przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność gospodarczą
 • Jacek Górski - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną
 • Przemysław Kluz - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną
 • Danuta Kozioł - przedstawicielka podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną
 • Tomasz Larczyński - przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną


Na członków Komitetu Rewitalizacji zostali również wyznaczeni przedstawiciele podmiotów wskazanych w ustawie o rewitalizacji:

 • Wiesław Bielawski (Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji) - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
 • Magdalena Chełstowska - przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • Agnieszka Wróbel - przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 • Ewa Pielak - przedstawicielka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska
 • Adam Nieroda - przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
 • Natalia Ostrowska - przedstawicielka Rady Dzielnicy Chełm
 • Andrzej Baj - przedstawiciel Rady Dzielnicy Letnica
 • Ewa Łapińska - przedstawicielka Rady Dzielnicy Nowy Port
 • Ewa Patyk - przedstawicielka Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce
 • Ryszard Nowak - przedstawiciel Rady Dzielnicy Przeróbka
 • Magdalena Kamrowska - przedstawicielka Rady Dzielnicy Śródmieście


-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora