PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Droga rowerowa w Sobieszewie. Zmiana organizacji ruchu na ul. Turystycznej
Droga rowerowa w Sobieszewie. Zmiana organizacji ruchu na ul. Turystycznej
Na ul. Turystycznej trwa budowa trasy rowerowej i drogi wojewódzkiej nr 501. W związku z tym od czwartku, 14 marca, nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która potrwa przez około trzy tygodnie.
Ruch będzie się odbywał lewą stroną jezdni i będzie sterowany sygnalizacją świetlną
Ruch będzie się odbywał lewą stroną jezdni i będzie sterowany sygnalizacją świetlną
fot. DRMG

 

W czwartek, 14 maja, o godz. 8.00 nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ciągu ul. Turystycznej. Ruch pojazdów z Sobieszewa w kierunku Świbna będzie się odbywał lewą stroną jezdni i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. 

Poprowadzenie ruchu w kierunku ul. Przegalińskiej zaplanowano przez ul. Kanałową. Ten etap organizacji potrwa ok. trzech tygodni. 

 

Przebieg budowanej drogi rowerowej
Przebieg budowanej drogi rowerowej
DRMG

 

Na ul. Turystycznej trwa budowa trasy rowerowej i drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku około 4,4 km od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego, w tym:  

 • budowę dwukierunkowej drogi rowerowej;
 • przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i ul. Przegalińskiej;
 • budowę odcinków chodników;
 • budowę peronów autobusowych;
 • przebudowę zjazdów;
 • budowę odcinków murów oporowych;
 • zagospodarowanie wód deszczowych w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy drogi rowerowej;
 • budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
 • przebudowę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazu, teletechniki, energetyki - w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji;
 • rozbiórkę odcinków istniejących jezdni;
 • rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją;
 • przebudowę /regulację wysokościową wybranych ogrodzeń/ /bram/furtek do przyległych nieruchomości;
 • wykonanie dodatkowego oznakowania trasy R10 jako trasy o znaczeniu międzynarodowym - w zakresie opisanym w dok. projektowej jako "orientacja 8 i 9";
 • wykonanie nasadzeń zastępczych drzew

Koszt inwestycji to 14,1 mln złotych. Prace powinny zakończyć się z końcem czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie DRMG.

 

Budowane są droga rowerowa i droga wojewódzka
Budowane są droga rowerowa i droga wojewódzka
fot. DRMG

 

Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego, którego inspiratorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Projekt zakłada wybudowanie na terenie województwa pomorskiego dwóch długodystansowych tras rowerowych EuroVelo 10/13 oraz EuroVelo 9/Wiślana Trasa Rowerowa - WTR. 

 

sciezka logo

 

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl