PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Aniołki. Nowe inwestycje, prawie 5 tysięcy mieszkańców, zerowy przyrost naturalny
Aniołki. Nowe inwestycje, prawie 5 tysięcy mieszkańców, zerowy przyrost naturalny
Park Steffensów, fragment Wielkiej Alei Lipowej, Plac Zebrań Ludowych, tereny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to charakterystyczne miejsca dzielnicy Aniołki. Co wiesz o tym miejscu? SPRAWDŹ ile osób mieszka w dzielnicy, jakie zrealizowano inwestycje, jakie są plany rozwoju.
Park Steffensów - jedno z najbardziej urokliwych miejsc w dzielnicy Aniołki
Park Steffensów - jedno z najbardziej urokliwych miejsc w dzielnicy Aniołki
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Historycznie obszar dzielnicy należał do gminy Zigankenberg (Suchanino), a w 1902 roku został włączony w granice administracyjne Gdańska. Nazwa "Aniołki" utworzona została w 1992 roku w nawiązaniu do funkcjonującego w latach 1370-1807 kościoła i szpitala Wszystkich Bożych Aniołów.

Więcej: Historia dzielnicy Aniołki 

Powierzchnia dzielnicy wynosi 2,31 km2, według danych za 2016 rok mieszka tu 4 909 osób. Większość to kobiety - 53,4 proc. Saldo migracji było ujemne i wynosiło -7,7 osób na 1000 mieszkańców dzielnicy a przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów) - 0.

Więcej: Ludność i ilość mieszkańców dzielnicy Aniołki


W dzielnicy realizowane są inwestycje miejskie. Jedną z nich była budowa miejsc postojowych po obu stronach ul. Smoluchowskiego. Realizacja prowadzona była na odcinku od ul. Jarowej do skrzyżowania z ul. Cygańska Góra.

Więcej: Inwestycje zrealizowane w dzielnicy Aniołki

 

Przy ul. Smoluchowskiego powstały miejsca parkingowe
Przy ul. Smoluchowskiego powstały miejsca parkingowe
skan gdansk.ukosne.pl

 

W latach 2016-2018 realizowano inwestycje z Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich były m.in. Montaż oświetlenia wzdłuż przejścia między dolnym a górnym tarasem, rewitalizacja Wroniej Górki, plac zabaw przy Wroniej Górce, siłownia pod chmurką w Zielonym Parku. 

Więcej: Inwestycje zrealizowane z BO w dzielnicy Aniołki


Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów struktury dzielnicy jest fragment historycznej Wielkiej Alei Lipowej wzdłuż alei Zwycięstwa, Park Steffensów, Plac Zebrań Ludowych, Cmentarz Garnizonowy, tzw. Wronia Górka.

Rozwój funkcji mieszkaniowych możliwy będzie poprzez realizację małych zespołów mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej lub pojedynczych obiektów jednorodzinnych w uzupełnieniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Duży potencjał związany jest z rozwojem wyspecjalizowanego ogniwa CPU (z rozwinięciem w kierunku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego). Wykorzystanie tego potencjału planuje się poprzez systematyczną rozbudowę kompleksu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) i GUMed w rejonie ulicy Smoluchowskiego.

Więcej: Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Aniołki


W roku 2016 ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy skorzystało 139 osób, co stanowiło 2,8 proc. mieszkańców dzielnicy. Do najczęściej wskazywanych powodów udzielania pomocy należało ubóstwo – 57,8 proc. i niepełnosprawność - 46,8 proc.

Więcej: Problemy społeczne, bezrobocie, bezpieczeństwo w dzielnicy Aniołki 

Powyższe dane pochodzą z przewodnika po gdańskich dzielnicach: Gdańskie dzielnice - tu mieszkam tu działam

 

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl